Цени на обектите

Начало / Цени

Описание Обща площ Цена Статус Повече информация

HORO        

Етаж 7        

Апартамент 48 58,57 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 49 96,66 м2 135 324 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 50 96,33 м2 134 862 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 51 116,52 м2 163 128 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 52 113,92 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 53 63,80 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 54 65,63 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 6        

Апартамент 40 59,04 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 41 97,45 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 42 97,09 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 43 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 44 58,61 м2 84 984 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 45 90,68 м2 126 952 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 46 91,47 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 47 66,15 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 5        

Апартамент 32 59,04 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 33 97,45 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 34 97,09 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 35 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 36 58,61 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 37 90,68 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 38 91,47 м2 128 058 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 39 66,15 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 4        

Апартамент 24 59,04 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 25 97,45 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 26 97,09 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 27 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 28 58,61 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 29 90,68 м2 126 952 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 30 91,47 м2 128 058 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 31 66,15 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 3        

Апартамент 16 59,04 м2 85 608 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 17 97,45 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 18 97,09 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 19 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 20 58,61 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 21 90,68 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 22 91,47 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 23 66,15 м2 95 917 СВОБОДЕН виж план

Етаж 2        

Апартамент 8 59,04 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 9 97,45 м2 136 430 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 10 97,09 м2 135 926 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 11 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 12 58,61 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 13 90,68 м2 126 952 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 14 91,47 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 15 66,15 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 1        

Апартамент 1 58,33 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2 96,26 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3 95,95 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4 58,04 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5 57,94 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6 90,91 м2 127 274 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 7 65,36 м2 ПРОДАДЕН виж план

Гараж 1 24,03 м2 ПРОДАДЕН

Гараж 2 22.97 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-1 и П- 4 25 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-2 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-3 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-12 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-13 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-14 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-15 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-16 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-17 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Склад 26 2,01 м2 ПРОДАДЕН

Склад 27 2,01 м2 ПРОДАДЕН

Склад 28 2.01 м2 ПРОДАДЕН

Склад 29 2,82 м2 ПРОДАДЕН

Сутерен        

Паркомясто С-1 24,72 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-2 24,72 м2 17 500 СВОБОДЕН

Паркомясто С-3 24,72 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-4 33,11 м2 20000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-5/6 26,13 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-7 23,12 м2 17500 СВОБОДЕН

Паркомясто С-8 21,94 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-9/10 33,95 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-11/12 29,42 м2 22000 с механизъм СВОБОДЕН

Паркомясто С-13 24,71 м2 17500 СВОБОДЕН

Паркомясто С-14 23.53 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-15/16 29,42 м2 22000 с механизъм СВОБОДЕН

Паркомясто С-17/18 30,82 м2 22000 с механизъм СВОБОДЕН

Паркомясто С-19/20 31,76 м2 20000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-21 40,01 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-22 40.01 м2 20000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-23/24 31,76 м2 20000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-25 28,94 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-26 24,71 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-27 23,53 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-28 и С-29 44,56 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-30 и С-31 46,90 м2 22000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-32 и С-33 62,68 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-34/35 66,89 м2 35000 СВОБОДЕН

Склад 1 5,34 м2 ПРОДАДЕН

Склад 2 5,34 м2 ПРОДАДЕН

Склад 3 5,34 м2 4 806 СВОБОДЕН

Склад 4 5,34 м2 ПРОДАДЕН

Склад 5 7,80 м2 ПРОДАДЕН

Склад 6 3,40 м2 ПРОДАДЕН

Склад 7 4,13 м2 ПРОДАДЕН

Склад 8 4,59 м2 ПРОДАДЕН

Склад 9 4,59 м2 ПРОДАДЕН

Склад 10 4,59 м2 ПРОДАДЕН

Склад 11 4,59 м2 ПРОДАДЕН

Склад 12 4,59 м2 ПРОДАДЕН

Склад 13 4,59 м2 ПРОДАДЕН

Склад 14 5,16 м2 4 644 СВОБОДЕН

Склад 15 5,16 м2 4 644 СВОБОДЕН

Склад 16 5,16 м2 ПРОДАДЕН

Склад 17 5,16 м2 ПРОДАДЕН

Склад 18 5,16 м2 4 644 СВОБОДЕН

Склад 19 5,16 м2 4 644 СВОБОДЕН

Склад 20 5,37 м2 ПРОДАДЕН

Склад 21 4,94 м2 ПРОДАДЕН

Склад 22 4,94 м2 4 446 СВОБОДЕН

Склад 23 4,94 м2 ПРОДАДЕН

Склад 24 4,83 м2 ПРОДАДЕН

Склад 25 4,48 м2 ПРОДАДЕН

Цени на обектите