Цени на обектите

Начало / Цени

Описание Обща площ Цена Статус Повече информация

HORO        

Етаж 7        

Апартамент 48 58,57 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 49 96,66 м2 115992 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 50 96,33 м2 115596 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 51 116,52 м2 137494 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 52 113,92 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 53 63,80 м2 75284 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 54 65,63 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 6        

Апартамент 40 59,04 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 41 97,45 м2 116940 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 42 97,09 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 43 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 44 58,61 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 45 90,68 м2 107002 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 46 91,47 м2 107935 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 47 66,15 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 5        

Апартамент 32 59,04 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 33 97,45 м2 116940 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 34 97,09 м2 116508 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 35 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 36 58,61 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 37 90,68 м2 107002 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 38 91,47 м2 107935 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 39 66,15 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 4        

Апартамент 24 59,04 м2 70848 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 25 97,45 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 26 97,09 м2 116508 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 27 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 28 58,61 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 29 90,68 м2 107002 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 30 91,47 м2 107935 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 31 66,15 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 3        

Апартамент 16 59,04 м2 70848 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 17 97,45 м2 116940 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 18 97,09 м2 116508 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 19 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 20 58,61 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 21 90,68 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 22 91,47 м2 107935 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 23 66,15 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 2        

Апартамент 8 59,04 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 9 97,45 м2 116940 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 10 97,09 м2 116508 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 11 58,52 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 12 58,61 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 13 90,68 м2 107000 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 14 91,47 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 15 66,15 м2 ПРОДАДЕН виж план

Етаж 1        

Апартамент 1 58,33 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 2 96,26 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 3 95,95 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 4 58,04 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 5 57,94 м2 ПРОДАДЕН виж план

Апартамент 6 90,91 м2 107270 СВОБОДЕН виж план

Апартамент 7 65,36 м2 ПРОДАДЕН виж план

Гараж 1 24,03 м2 ПРОДАДЕН

Гараж 2 22.97 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-1 и П- 4 25 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-2 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-3 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П -5 12,50 м2 7000 СВОБОДЕН

Паркомясто П-6 12,50 м2 7000 СВОБОДЕН

Паркомясто П-7 12,50 м2 7000 СВОБОДЕН

Паркомясто П-8 12,50 м2 7000 СВОБОДЕН

Паркомясто П-9 12,50 м2 7000 СВОБОДЕН

Паркомясто П-10 12,50 м2 7000 СВОБОДЕН

Паркомясто П-11 12,50 м2 7000 СВОБОДЕН

Паркомясто П-12 12,50 м2 7000 СВОБОДЕН

Паркомясто П-13 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-14 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-15 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-16 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто П-17 12,50 м2 ПРОДАДЕН

Склад 26 2,01 м2 ПРОДАДЕН

Склад 27 2,01 м2 ПРОДАДЕН

Склад 28 2.01 м2 ПРОДАДЕН

Склад 29 2,82 м2 ПРОДАДЕН

Сутерен        

Паркомясто С-1 24,72 м2 17500 СВОБОДЕН

Паркомясто С-2 24,72 м2 17500 СВОБОДЕН

Паркомясто С-3 24,72 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-4 33,11 м2 20000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-5/6 26,13 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-7 23,12 м2 17500 СВОБОДЕН

Паркомясто С-8 21,94 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-9/10 33,95 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-11/12 29,42 м2 22000 с механизъм СВОБОДЕН

Паркомясто С-13 24,71 м2 17500 СВОБОДЕН

Паркомясто С-14 23.53 м2 17500 СВОБОДЕН

Паркомясто С-15/16 29,42 м2 22000 с механизъм СВОБОДЕН

Паркомясто С-17/18 30,82 м2 22000 с механизъм СВОБОДЕН

Паркомясто С-19/20 31,76 м2 20000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-21 40,01 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-22 40.01 м2 20000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-23/24 31,76 м2 20000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-25 28,94 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-26 24,71 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-27 23,53 м2 17500 СВОБОДЕН

Паркомясто С-28 и С-29 44,56 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-30 и С-31 46,90 м2 22000 СВОБОДЕН

Паркомясто С-32 и С-33 62,68 м2 ПРОДАДЕН

Паркомясто С-34/35 66,89 м2 35000 СВОБОДЕН

Склад 1 5,34 м2 4272 СВОБОДЕН

Склад 2 5,34 м2 ПРОДАДЕН

Склад 3 5,34 м2 4272 СВОБОДЕН

Склад 4 5,34 м2 4272 СВОБОДЕН

Склад 5 7,80 м2 ПРОДАДЕН

Склад 6 3,40 м2 ПРОДАДЕН

Склад 7 4,13 м2 ПРОДАДЕН

Склад 8 4,59 м2 ПРОДАДЕН

Склад 9 4,59 м2 ПРОДАДЕН

Склад 10 4,59 м2 ПРОДАДЕН

Склад 11 4,59 м2 3672 СВОБОДЕН

Склад 12 4,59 м2 3672 СВОБОДЕН

Склад 13 4,59 м2 3672 СВОБОДЕН

Склад 14 5,16 м2 4128 СВОБОДЕН

Склад 15 5,16 м2 4128 СВОБОДЕН

Склад 16 5,16 м2 4128 СВОБОДЕН

Склад 17 5,16 м2 ПРОДАДЕН

Склад 18 5,16 м2 4128 СВОБОДЕН

Склад 19 5,16 м2 4128 СВОБОДЕН

Склад 20 5,37 м2 ПРОДАДЕН

Склад 21 4,94 м2 ПРОДАДЕН

Склад 22 4,94 м2 3952 СВОБОДЕН

Склад 23 4,94 м2 ПРОДАДЕН

Склад 24 4,83 м2 3864 СВОБОДЕН

Склад 25 4,48 м2 ПРОДАДЕН

Цени на обектите